خانه تیزنو
عکس اول خانه تیزنو عکس دوم خانه تیزنو

خانه تیزنو یکی از کهن‌ترین خانه‌های شهر دزفول است . این خانه به شماره 2573 در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسیده و یکی از بزرگترین و زیباترین خانه‌های محله قلعه‌ است که از دید شیوه مهرازی همه ویژگی‌های خانه‌های دزفول را دارا می‌باشد . این سازه در ضلع شرقی میدان اصلی محله قلعه دزفول گسترده شده ‌است و با زیست بوم و روش زندگی شهر سازگار است . پیکره و کالبد سازه به زمان صفویه باز می‌گرد که دگرگونی‌های زیادی در زمان قاجار و آغازه پهلوی به خود دیده ‌است . این خانه دارای هشت در ورودی ، ایوان مرکزی ، اتاق‌هایی در ایوان‌ها ، غلام گردش ، شبستان و شوادون می‌باشد .
فضای اصلی خانه درونگرا بوده و دارای یک ایوان اصلی در طبقه همکف و دو ایوان فرعی در طبقه اول است . کفسازی حیاط با استفاده از آجرهایی با ابعاد 20 ، 20 ، 3 صورت گرفته ‌است . بنا دو طبقه بوده و طبقه همکف آن به واسطه ۴ پله از حیاط بالاتر می‌باشد . در جلوی ایوان اصلی و اتاق‌های طبقه همکف صفه وجود دارد . دلیل نام گذاری این خانه تاریخی به اسم تیزنو ، نام مالک آن بوده ‌است . در حال حاضر خانه تیزنو تغییر کاربری داده و به عنوان اداره میراث فرهنگی دزفول از آن استفاده می‌شود و یکی از جاذبه‌های گردشگری دزفول محسوب می‌شود .