مسجد جامع ساوه
عکس اول مسجد جامع ساوه عکس دوم مسجد جامع ساوه

مسجد جامع‌ ساوه‌ يكي‌ از آثار ارزشمند دوره‌ سلجوقي‌ است‌ كه‌ در اوايل‌ قرن‌ ششم‌ هجري ‌همزمان‌ با پيدايش‌ شهر ساوه‌ بنيان‌ گذارده‌ شده‌ است ‌. اين‌ بنا ، گنجينه‌اي‌ از هنر نقاشي‌ است‌ و كاشي‌ كاري‌ و گچبري‌هاي بسيار جالب‌ توجهي‌ دارد . اين‌ مسجد مجلل‌ و باشكوه‌ مشتمل‌ بر يك‌ حياط‌ ، ايوان ‌، مناره‌ ، چند شبستان‌ ، گنبد ، دو محراب‌ قديمي‌ با كتيبه‌اي‌ به‌ خط‌ كوفي‌ و دو محراب‌ عصر صفوي‌ با كتيبه‌ خط‌ ثلث‌ است ‌. محراب‌ مسجد كتيبه‌هاي‌ متعدد عمودي‌ و افقي‌ دارد كه‌ سه‌ جانب‌ را فرا گرفته‌ و روي‌ آن‌ها به‌ خط‌ ثلث‌ و كوفي ‌سوره‌هايي‌ از قرآن‌ مجيد مانند سوره‌ شريفه‌ «قدر» ، «اخلاص‌» و «جمعه‌» گچبري‌ شده‌ است ‌.

در ضلع‌ غربي‌ ميانه ‌شبستان‌ها نيز ايوان‌ باشكوه‌ رفيعي‌ قرار دارد كه‌ در هر جانب‌ آن‌ حجره‌اي‌ با درگاه‌ تنگ‌ تعبيه‌ شده‌ است‌ . گنبد مسجد جامع ‌، 14 متر قطر و 16 متر ارتفاع‌ دارد . ساق‌ گنبد از درون‌ با كاشي‌هاي‌ زيبا آراسته‌ شده‌ است ‌. بيرون ‌چهار ديواري‌ مسجد ، مناره‌اي‌ با ارتفاع‌ 14 متر وجود دارد كه‌ از نظر هنر معماري‌ قابل‌ توجه‌ است ‌. اين‌ بنا در فهرست‌ آثار ملي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است ‌.