عمارت خسروآباد
عکس اول عمارت خسروآباد عکس دوم عمارت خسروآباد

عمارت خسروآباد در بلوار خسروآباد «شبلی» شهر سنندج قرار دارد . این عمارت در نوع خود بی نظیر و مرکز . حکومت اردلان به ویژه خسروخان اردلان بوده است . مجموعه عمارت و باغ خسروآباد افزون بر دو بخش اصلی ، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون دار ، باغ خسروآباد نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است این باغ که بوسیله ۴ خیابان روبرو و اطراف عمارت خسروآباد عملاً به ۴ باغ خسروآباد تبدیل شده بود و اطراف آن بوسیله ۴ خندق در طرفین باغ و کاخ خسروآباد با انواع درختان مختلف احاطه شده جلوه خاصی را به این مجموعه داده است . در حال حاضر تنها درختان ۴ باغ و بخش هایی از ۴ خیابان آن باقی مانده است . عمارت خسروآباد کتیبه ای دارد که اسم فتحعلی شاه قاجار و والی کردستان امان الله خان و تاریخ 1223 ه.ق بر روی آن حک شده است . عمارت خسروآباد شاخص‌ترین بنای استان کردستان است که به عنوان مقر حکومت والیان اردلان مورد استفاده قرار می گرفت . از سال 1373 عملیات مرمت این بنای تاریخی آغاز گردید اگر چه در سال 1379 بیشترین مرمت و باز سازی این بنا انجام گردید . عمارت خسروآباد با شماره 1491 در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است .