مسجد دارالاحسان
عکس اول مسجد دارالاحسان عکس دوم مسجد دارالاحسان

مسجد دارالاحسان‌ كه‌ مسجد جامع‌ نيز ناميده‌ مي‌شود ، از بناهاي‌ مرحوم‌ امان‌ اللّه‌خان‌ بزرگ‌ و در سال‌ 1227 هجري‌ قمري‌ است ‌. اين‌ مسجد مستحكم‌ ، شبستان‌ بزرگي‌ دارد . در كتيبه‌ چهار ديوار اين‌ شبستان‌ و كتيبه‌ اطراف‌ ستون‌ها تخميناً سه‌ ثلث‌ قرآن‌ مجيد با كاشي‌ به‌ خط‌ جلي‌ خيلي ‌زيبا نوشته‌ شده‌ است ‌. اين‌ مسجد دو ايوان‌ بزرگ‌ عالي‌ دارد . دور سنگ‌ مرمر ايوان‌ رو به‌ قبله‌ آن ‌، با خط‌ نستعليق‌ بسيار خوبي‌ زينت‌ يافته‌ است ‌. قصيده‌ مرحوم‌ ميرزا فتح‌الله‌ خرم‌ نيز در كتيبه‌ سنگ‌ مرمر ايوان‌ شرقي‌ آن‌ منقوش ‌است ‌. حياط‌ مسجد 12 حجره‌ و 2 بالاخانه‌ دارد . در وسط‌ حياط‌ ، حوضي‌ از هشت‌ تخته‌ سنگ‌ ساخته‌ شده‌ است ‌. پس‌ از اتمام‌ بناي‌ مسجد ، قصيده‌ ناطق‌ اصفهاني‌ در ايوان‌ آن‌ نقر شده‌ است ‌.