تندیس هرکول
عکس اول تندیس هرکول عکس دوم تندیس هرکول

مجسمه هرکول ، در کناره شاهراه شرقی - غربی جاده ابریشم یا جاده بزرگ خراسان در محوطه تاریخی بیستون نزدیک کرمانشاه از سنگ تراشیده شده‌ است . این مجسمه در دوران سلوکی ساخته شده .
مشخصات ظاهری : این تندیس که بر سکویی به طول 2/20 متر به پهلوی چپ به طور نیم خیز به آرنج تکیه نموده و در دست چپ پیاله‌ای دارد که تا نزدیک صورت نگه داشته‌ است و نیز دست راستش بر روی پای راست قرار گرفته و پای چپ را تکیه گاه پای دیگر نموده‌ است . طول مجسمه 1/47 متر که به طور برجسته از سنگ کوه تراشیده شده و از طرف پشت به کوه متصل است . در عقب مجسمه نقوش و کتیبه‌ای به زبان یونانی قدیم بر روی سنگ نقش شده‌ است نقوش آن شامل درخت زیتونی است که از شاخه آن کماندان و تیردانی آویزان شده‌ است . در کنار این درخت گرز مخروطی شکل گره داری حجاری شده که برجستگی آن نسبت به سایر نقوش بیشتر است . کتیبه به خط یونانی قدیم در هفت سطر بر روی لوحی به ابعاد 33 × 43 سانتیمتر که نمای آن به شکل معابد یونانی ساخته شده نوشته‌اند . در زیر تنه هرکول نقش شیری دیده می‌شود که در ازای آن از سر تا دم 200 سانتیمتر و بلندی دم آن 114 سانتیمتر است .
ساخت : زمان ساخت مجسمه آنطور که در کتیبه آن ذکر شده 153 قبل از میلاد است این تاریخ با اواسط سلطنت مهرداد اول اشکانی (اشک نهم 136-174 ق. م) منطبق می‌باشد . نام سازنده این مجسمه «امن کل» و احتمالا از فرماندهانان محلی است . زمان ساخت این مجسمه با فتح ماد بزرگ توسط اشکانیان همزمان است .