کاخ سلیمانیه
عکس اول کاخ سلیمانیه عکس دوم کاخ سلیمانیه

کاخ سلیمانیه مربوط به دوره قاجار بوده و امروزه در محوطه دانشکده کشاورزی کرج واقع شده است. این اثر در تاریخ 2 اسفند 1327 با شمارهٔ ثبت 370 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . این بنا در دوره فتحعلی شاه قاجار و به دستور وی برای اقامت تابستانی در باغ بزرگی که هم اکنون دانشکده کشاورزی است بنا شده است . کاخ سلیمانیه و باغ زیبای مقابل آن و نیز ساختمان‌هایی که جهت ملازمین موکب شاهی تعبیه شده بودند ، مجموعه اقامتی و فرماندهی کوچک و بسیار زیبایی را ایجاد کرده بودند که در حال حاضر ساختمان‌های ملازمین شاهی از بین رفته است .

علت نامگذاری این ساختمان به پاس تولد سی و چهارمین پسر فتحعلی شاه با نام سلیمان میرزا ذکر شده است . در تالار این بنا ، دو نقاشی از عبدالله خان نقاش باشی روی دیوارها کشیده شده که یکی تصویر آقا محمدخان و دیگری تصویر فتحعلی شاه و اطرافیانشان است . در تابلوی بارعام فتحعلی شاه ، سلیمان میرزا به صورت کودکی در کنار تخت طاووس تصویر شده است . ساختمان کاخ آجری است و نمای آن تزیینات ویژه ای ندارد . بنای این کاخ روی پیلوت ساخته شده که در زمان خود نوعی نوآوری به شمار می رود . در شرق ساختمان کاخ برجی در 5 طبقه ساخته شده بوده که هم اکنون تنها ویرانه‌های طبقه همکف آن باقی ‌مانده است .