اطلاعات تور  
نوع تور زیارتی
کد تور 9651-1
نام تور تور مشهد
تعداد شب 2
ایرلاین هوایی
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور شمسی : 1398/12/15 میلادی : 2020/03/05
روزهای حرکت همه روزه
گالری
مشهد
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
خورشید
هتل خورشید
(FB)


650,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
65000
0
 
 
 
الوند
هتل الوند
(FB)


670,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
70000
0
 
 
 
مقدم
هتل مقدم
670,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
70000
0
 
 
 
ارگ
هتل ارگ
(FB)


700,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
105000
0
 
 
 
ایساتیس
هتل ایساتیس
(FB)


700,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
105000
0
 
 
 
پارسه
هتل پارسه
(FB)


730,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
135000
0
 
 
 
مرمر
هتل مرمر
(FB)


730,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
135000
0
 
 
 
کوثر
هتل کوثر
(FB)


740,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
110000
0
 
 
 
زیارت
هتل زیارت
(BB)


740,000
تماس بگیرید
 
 
 
شب اضافه
110000
0
 
 
 
هتل قیمت به تومان

خورشید هتل خورشید (FB)

دو تخته 650,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 65000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

الوندهتل الوند(FB)

دو تخته 670,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 70000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مقدمهتل مقدم

دو تخته 670,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 70000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ارگهتل ارگ(FB)

دو تخته 700,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 105000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ایساتیس هتل ایساتیس (FB)

دو تخته 700,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 105000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

پارسههتل پارسه(FB)

دو تخته 730,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 135000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

مرمرهتل مرمر(FB)

دو تخته 730,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 135000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کوثرهتل کوثر(FB)

دو تخته 740,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 110000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

زیارتهتل زیارت(BB)

دو تخته 740,000
یک تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
دو تخته 110000
یک تخته 0
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر نهار - شام
برنامه سفر

نرخ نفرات سوم ، کودک با تخت و بدون تخت و همچنین هتل با درجه بالاتر ( 3 و 4 و 5 ستاره ) را با مسئول مربوطه چک بفرمایید .

درخواست رزرو

*
*
*
*