حمام چهارفصل
عکس اول حمام چهارفصل عکس دوم حمام چهارفصل
حمام‌ چهار فصل‌ اراك‌ به‌ دوره‌ قاجاريه‌ تعلق‌ دارد . اين‌ بنا در دو قسمت‌ مردانه‌ و زنانه‌ ساخته‌ شده‌ است‌ . كاشي‌ كاري‌هاي‌ سربينه‌ و پيچك‌هاي‌ ستون‌هاي‌ زير سربينه‌ و تقسيم‌بندي‌هاي‌ قسمت‌هاي‌ مختلف‌ حمام‌ جلوه‌ بسيار جالب‌ توجه‌ است‌ . اين‌ بنا پس‌ از تعميرات‌ انجام‌ شده‌ به‌ موزه‌ تبديل‌ شده‌ است‌ .