برج‌های خرقان
عکس اول برج‌های خرقان عکس دوم برج‌های خرقان
اين‌ برج‌ها در يك‌ كيلومتري‌ روستاي‌ حصار ارمني‌ و در 32 كيلومتري‌ جاده‌ قزوين‌ - همدان‌ قرار دارند . كه‌ در محوطه‌ وسيعي‌ به‌ فاصله‌ كمي‌ از يكديگر قرار گرفته‌اند . بناي‌ برج‌ شرقي‌ داراي‌ نقشه‌ هشت‌ ضلعي‌ با ستون‌هاي‌ مدور در هشت‌ گوشه‌ است‌ كه‌ قسمت‌ ازاره‌ آن‌ در سال‌ 1347 ه.ش‌ تعمير و مرمت‌ شده‌ است‌ . تمامي‌ بنا با آجرهاي‌ ساده‌ ساخته‌ و تزئين‌ شده‌ است‌ . اين‌ بنا نخستين‌ گنبد دو پوسته‌ قرن‌ پنجم‌ هجري‌ قمري‌ است‌ . قاب‌هاي‌ تزئيني‌ داخل‌ طاق‌هاي‌ ضلع‌هاي‌ هشت‌گانه‌ طرح‌ و نقش‌ متفاوتي‌ دارند . در سر در ورودي‌ برج‌ كتيبه‌اي‌ با مضمون‌ "به‌ تاريخ‌ سنه‌ ستين‌ و اربعمائه‌ (460) عمل‌ محمد بن‌ مكر الزنجاني‌القبه‌" كار شده‌ است‌ . بناي‌ برج‌ غربي‌ نيز هشت‌ ضلعي‌ است‌ كه‌ ستون‌هاي‌ مدوري‌ دارد . گنبد خارجي‌ اين‌ بنا رگه‌هاي‌ برجسته‌ آجري‌ دارد و قسمت‌ بالاي‌ ساقه‌ گنبد را با نقش‌هاي‌ هندسي‌ بسيار زيبا تزئين‌ كرده‌اند كه‌ در زير آن‌ ، كتيبه‌اي‌ باريك‌ كار شده‌ است‌ . كتيبه‌اي‌ نيز بر سر در آن‌ با مضمون‌ "عمل‌ ابوالمعالي‌ بن‌ مكر الزنجاني‌ به‌ تاريخ‌ سنه‌ و ثمانين‌ و اربعائه‌" اجرا شده‌ است‌ .