دروازه های قزوین
عکس اول دروازه های قزوین عکس دوم دروازه های قزوین

دروازه درب کوشک : یکی از کهن ترین دروازه های شهر قزوین است که به سوی الموت ، رودبار و کوشک ها و شکارگاه های شمال قزوین باز می شده است و دارای یک ورودی با قوس و کلیل و نیم دایره است . در هر طرف راهرو دو طاق نما ساخته شده که با نرمی به سوی بیرون پیش آمده و حالت آغوش گشوده را تداعی می کند . این دروازه تنها یک نما به سوی خارج شهر دارد که از تزیینات کاشی کاری و رسمی بندی برخوردار است و بدنه رو به داخل آن ، آجری ساده است . کاشی کاری موجود در بنا در زمان فرمانروایی عضدالملک قاجار انجام شده است . شهر قزوین در گذشته نه دروازه به نام های درب کوشک (در شمال شرقی) ، دروازه شیخ آباد در خیابان سعدی (در شمال غربی) ، دروازه رشت ، دروازه مغلاوک یا دروازه همدان (در جنوب غربی) ، دروازه خندقبار ، دروازه ساوالان ، دروازه راه ری ، دروازه تهران ، دروازه پنبه ریسه (در شرق خیابان طالقانی فعلی) داشته است که امروزه از آن میان ، تنها دو دروازه درب کوشک و تهران قدیم باقی مانده اند .
دروازه تهران قدیم : دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران نام دروازه‌ای در شهر قزوین می‌باشد که از شهر قزوین در برابر حملات و دزدی و غارت شهر‌های دیگر محافظت می کرده ‌است . این دروازه در بیرون شهر ساخته شده بود ولی هم اکنون این دروازه به دلیل گسترش جمعیت درون شهر قزوین قرار دارد . شهر قزوین در گذشته هشت دروازه داشت که به نام های دروازه رشت ، دروازه باغشاه ، دروازه درب کوشک ، دروازه تبریز ، دروازه تهران ، دروازه شیخ آباد ، دروازه امامزاده حسین و دروازه خندق بار معروف بودند . هر یک از این دروازه‌ها در گذشتهٔ نه چندان دور به عنوان المان فرهنگی و هنری قزوین مطرح بوده و هنر مردمان این دیار را متجلی گردانیده ‌است . امروزه از آن میان ، تنها دو دروازه به نام‌های دروازه درب کوشک و دروازه تهران قدیم باقی مانده‌اند . دروازه تهران قدیم یکی از این دو دروازه‌ است که در خیابان تهران قدیم (میدان هاشمی) قرار دارد ، و از بناهای دوره قاجاریه است که در سال 1347 شمسی مرمت و کاشی کاری شده ‌است .