کاروانسرای سعدالسلطنه
عکس اول کاروانسرای سعدالسلطنه عکس دوم کاروانسرای سعدالسلطنه

کاروانسرای سعدالسلطنه به دستور «سعدالسلطنه» حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته شد . ارزشمندترین قسمت این بنا ، چهار سوق آن است که از تقاطع قائم دو راسته ایجاد شده و بر فراز آن گنبد بزرگ کاشیکاری شده‌ای قرار دارد . چهار طرف گنبد را ، چهار نیم‌ گنبد با رسمی‌بندی و نورگیر فرا گرفته‌اند که فضا را بزرگتر نشان می‌دهند . سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکز تجاری داخلی شهری کشور است که با وسعتی افزون بر 6/2 هکتار در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد .