مسجد و مدرسه صالحیه
عکس اول مسجد و مدرسه صالحیه عکس دوم مسجد و مدرسه صالحیه

مسجد و مدرسه صالحیه قزوین به استناد کتیبه ای که بر سر در آن بوده ، در سال 1248 هجری قمری توسط حاج محمدصالح برغانی قزوینی از علمای پارسا و پرهیزکار قزوینی ساخته شده است . این بنا با وسعتی حدود 4670 متر مربع یکی از بزرگترین مدارس علمیه ایران و از عظیم‌ترین مدارس فلسفی شیعه در قرن سیزدهم هجری به شمار می رفته است . از جمله دانش آموختگان این مدرسه می توان سیدجمال الدین اسد آبادی ، میرزای شیرازی ، سید اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) را نام برد .
مسجد و مدرسه صالحیه در جانب غربی بازار قزوین و در محله دیمج در غرب خیابان مولوی واقع شده است که از محدوده‌های بسیار ارزشمند بافت تاریخی شهر قزوین به شمار می رود . مسجد در شمال مدرسه قرار گرفته و ورودی آن از خیابان مولوی می باشد . مدرسه دارای میانسرا (حیاط) بزرگی می‌باشد که فضاها در اطراف آن آرایش پیدا کرده اند . این بنا سه اشکوبه بوده و اشکوبه زیرین به صورت گودال باغچه ساخته شده است .
در اشکوب میانی و فوقانی ، حجره‌ها با یک ایوانچه رو به میانسرا قرار گرفته اند . فضاهای اصلی بنا که در واقع همان مدرس‌ها می باشند در محورهای اصلی بنا جای گرفته اند . پروژه مرمت از ابتدای سال 1388 آغاز شده است که در دو بخش دنبال می شود . بخش اول شامل مرمت مسجد مدرسه با رویکرد احیا کاربری اصلی بنا است . بخش دوم با رویکرد پاسخگویی به نیازهای معاصر و ارتقا کیفیت آموزش علوم اسلامی و با توجه به ضابطه‌های سازمان میراث فرهنگی طراحی شده است . این بخش شامل فضاهایی همچون کتابخانه ، سالن اجتماعات ، کلاس درس و پارکینگ می‌باشد که در مراحل آتی پروژه اجرا خواهد شد .