مسجد النبی قزوین
عکس اول مسجد النبی قزوین عکس دوم مسجد النبی قزوین

مسجد النبی معروف به مسجد سلطانی مسجدی در شهر قزوین است . این مسجد که مساحتی قریب به 14000 متر مربع دارد ، کتیبه‌هایی دارد که بر طبق آن فتحعلیشاه قاجار بانی مسجد ثبت گردیده . اما شواهدی دال بر وجود مسجد در دوران صفوی نیز وجود دارد ، و معمار بنا را شخصی بنام استاد میرزای شیرازی دانسته‌اند و سال بنا را 1166 هجری شمسی . گنبد مسجد دو پوسته ، و صحن مسجد چهار ایوانیست . این مسجد ، همانند مسجد جامع قزوین دارای شبستانی است . این مکان محل گردهمایی نمازگزاران در هر جمعه در قزوین برای نماز جماعت می‌باشد . مسجد سلطانی قزوین همراه با مسجد سلطانی بروجرد و مسجد سلطانی تهران از ساخته های دوران فتحعلی‌شاه قاجار هستند .