غار دو اشکفت
عکس اول غار دو اشکفت عکس دوم غار دو اشکفت

غار دو اشکفت در شمال شهر کرمانشاه ، در دامنه کوه میوله و مشرف به پارک کوهستان قرار دارد و کهنترین بقایای سکونت انسان در شهر کرمانشاه است . با توجه به مطالعات باستان‌ شناسی انجام شده این غار در دوران پارینه سنگی میانی (در 120 تا 40 هزار سال پیش) مورد سکونت انسان (احتمالاً نئاندرتال) بوده‌ است . ارتفاع این غار در حدود 1600 متر از سطح دریاست .
یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های بشر در منطقه کرمانشاه غار دو اشکفت در نزدیکی تاق بستان است . این مکان باستانی ، شامل دو غار مجاور هم ، در دامنه جنوبی کوه میوله ، در ارتفاع حدود سیصد متری از دشت و مشرف بر پارک کوهستان قرار دارد . نخستین بار در سال 1999  بوسیله باستان شناسان کرمانشاهی ، فریدون بیگلری و سامان حیدری شناسایی و مطالعه شد .

طبق یافته‌های باستان شناسی این غار در دوره پارینه سنگی میانی مسکن انسانهای شکارگر بوده است . با توجه به مطالعات باستان‌ شناسی انجام یافته ، یکی از این دو غار (غار شرقی) ، در دوره پارینه سنگی میانی محل سکونت موقت یا فصلی گروه‌های شکارورز ساکن منطقه بود .