تکیه بیگلربیگی
عکس اول تکیه بیگلربیگی عکس دوم تکیه بیگلربیگی

تکیه بیگلربیگی تکیه ایست در بافت کهن شهر کرمانشاه در خیابان مدرس این بنا در محله قدیمی فیض آباد و در کوچه صارم الدوله واقع شده‌ است . این تکیه که در زمان قاجار توسط عبدالله خان ملقب به بیگلربیگی ساخته شده‌ است از لحاظ آئینه کاری در میان تکایای کرمانشاه بی نظیر است .

در سمت غربی حیاط ، تالار آئینه کاری بزرگی ساخته شده که به حسینیه معروف است . این تالار با تزئینات عالی و کتیبه‌های متعددی مربوط به دوران سلطنت مظفرالدین شاه مزین شده و در دو سوی دیگر ، اتاق وسیع مهمانخانه بیگلربیگی واقع گردیده‌ است . در حال‌ حاضر تکیه بیگلربیگی به‌ عنوان موزه خط و کتابت مورد بازدید عموم قرار می‌گیرد . در این موزه ، اسناد قدیمی متعلق به خانواده بیگلربیگی به نمایش گذاشته شده‌ است .