آتشکده سیاهگل
عکس اول آتشکده سیاهگل عکس دوم آتشکده سیاهگل

آتشکده سیاهگل مربوط به دوره ساسانیان است و در ایوان ، منطقه سیاهگل واقع شده و این اثر در تاریخ 16 مهر 1379 با شمارهٔ ثبت 2793 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .