طاق شیرین و فرهاد
عکس اول طاق شیرین و فرهاد عکس دوم طاق شیرین و فرهاد

طاق شیرین و فرهاد مربوط به دوره ساسانیان است و در استان ایلام ، شهرستان ایوان ، بخش زرنه ، روستای چهل زرعی ، تنگ کوشک واقع شده و این اثر در تاریخ 17 اسفند 1381 با شمارهٔ ثبت 7969 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . طبق روایات که به صورت سینه به سینه نزد مرذم محل نقل می گردد بنای طاق در موقع گذر شیرین و فرهاد از این منطقه جهت استراحت شبانه ، فرهاد در کمتر از یک نیمه روز به جهت آسایش شیرین مبادرت به ساخت بنای مذکور می نماید .
به همین دلیل اکثر مردم محل بخصوص ریش سفیدان این بنا را با نام طاق شیرین می خوانند . این بنا در پا دامنه شرقی ارتفاعات صخره ای از نوع سنگهای لاشه ای قرار گرفته که به علت قرارگیری در مسیر فرسایش صخره های متلاشی شده ، مدام در معرض مدفون شدن قرار داشته است . این اثر تاریخی در محدوده منابع طبیعی و در منطقه گرمسیری ایوان قرار داشته که هنوز هم عشایر کوچرو از آن به عنوان منطقه قشلاقی از آن استفاده می نمایند . نوع پوشش گیاهی منطقه مرتع و نوع بافت خاک مکان و زمین پیرامون آن ، شنی سنگلاخی باشد .