آرامگاه بوعلی سینا
عکس اول آرامگاه بوعلی سینا عکس دوم آرامگاه بوعلی سینا

ابن سینا از فلاسفه و دانشمندان جهان است . در سال 370 قمری متولد و در سال 428 قمری از دنیا رفت . او در نجوم ، ریاضیات ، پزشکی و حکمت سرآمد زمان خود بوده کتاب شفا و کتاب قانون او همیشه مورد استفاده جهانیان بوده است . در جشن هزارمین سال تولد او از طرف «یونسکو» و ایران کنگره بزرگ علمی در تهران و همدان برگزار گردید . خاور شناسان و متفکرین بزرگ جهان در حدود 80 سخنرانی علمی پیرامون مقام علمی او ایراد کردند . آرامگاه با شکوه او در همدان یکی از شاهکارهای معماری معاصر است . که با الهام از معماری ایران قدیم بنا شده ، مهندس بنا مرحوم مهندس هوشنگ سیحون طرح برج آرامگاه بوعلی را از برج قابوس وشمگیر (گنبد کاووس) گرفته ، هر یک از ستونهای سنگی و مدور جلو آرامگاه نشان دهنده گذشت یک قرن از تولد این سینا است .