کتیبه های گنج نامه
عکس اول کتیبه های گنج نامه عکس دوم کتیبه های گنج نامه

گنجنامه ، در یکی از دامنه های کوهستان الوند و به فاصله 5 کیلومتری جنوب غربی همدان ، در دره مصفای عباس آباد قرار دارد . در نزدیکی گنجنامه ، چشم انداز زیبایی از آبشار گنجنامه و دره های سرسبز عباس آباد ، تاریک دره و کیوارستان دیده می شود . به سبب آنکه هگمتانه ، پایتخت تابستانی هخامنشیان بوده و در مسیر جاده شاهی قرار داشته است ، داریوش اول هخامنشی پس از اتمام کار سنگ نبشته ها بیستون ، دستور نقد کتیبه کنونی گنجنامه را داده است .