برج قربان
عکس اول برج قربان عکس دوم برج قربان

برجی است 12 ترک ساخته شده از آجر ، پوشش سقفی آن هرمی شکل است . در سردابه از قرار معلوم «شیخ الاسلام حسن ابن طاهر همدانی» معروف به «حافظ ابوالعلاء» مدفون است . گفته می شود چند تن از امراء «سلجوقی» در آن مدفون هستند . بنای برج مربوط به دوره ایلخانی می باشد . درون برج سنگ قبری با تاریخ 1009 هجری قمری که (دوره صفویه) را نشان می دهد دیده می شود .