صدور ویزای کشورهای جهان| وقت سفارت | آقای تور
پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 14001-24 نام تور تور تابستانه جزیره مالدیو تعداد شب 5 مقصد نهایی جزیره مالدیو ایرلاین فلای دوبی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% کمسیون همکار 0 اعتبار تور میلادی : 2022/09/22 شمسی : 1401/06/31 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک زیر دو سال
کودک بدون تخت
کودک با تخت
Kaani Palm Beach(جزیره مالدیو)
هتل Kaani Palm Beach
(BB)


30,500,000
تماس با آژانس
 
29,000,000
تماس با آژانس
Kaani Grand Seaview(جزیره مالدیو)
هتل Kaani Grand Seaview
(BB)


39,000,000
تماس با آژانس
 
32,500,000
34,000,000
Kurumba Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Kurumba Maldives
(BB)


42,500,000
59,000,000
 
34,000,000
35,000,000
Paradise Island Resort & Spa(جزیره مالدیو)
هتل Paradise Island Resort & Spa
(FB)


45,000,000
68,500,000
 
26,500,000
27,500,000
Medhufushi Island Resort(جزیره مالدیو)
هتل Medhufushi Island Resort
(HB)


45,500,000
61,000,000
 
28,000,000
45,500,000
Sun Island Resort and Spa(جزیره مالدیو)
هتل Sun Island Resort and Spa
(FB)


47,000,000
62,500,000
 
30,500,000
31,500,000
Adaaran Club Rannalhi(جزیره مالدیو)
هتل Adaaran Club Rannalhi
(ALL )


48,500,000
63,000,000
 
26,500,000
27,500,000
Hard Rock Hotel Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Hard Rock Hotel Maldives
(BB)


58,000,000
تماس با آژانس
 
24,500,000
25,500,000
Nika Island hotel(جزیره مالدیو)
هتل Nika Island hotel
(FB)


59,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
44,500,000
You And Me By Cocoon Maldives Hotel(جزیره مالدیو)
هتل You And Me By Cocoon Maldives Hotel
(HB)


60,000,000
تماس با آژانس
 
تماس با آژانس
تماس با آژانس
Amari Havodda Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Amari Havodda Maldives
(FB)


61,500,000
تماس با آژانس
 
43,500,000
44,500,000
Kandima Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Kandima Maldives
(HB)


62,000,000
تماس با آژانس
 
45,000,000
46,000,000
Dhigali Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Dhigali Maldives
(HB)


62,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
44,000,000
KIHAA Maldives Island Resort & Spa(جزیره مالدیو)
هتل KIHAA Maldives Island Resort & Spa
(FB)


64,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
27,000,000
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa(جزیره مالدیو)
هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
(HB)


66,000,000
تماس با آژانس
 
22,500,000
23,500,000
The Sun Siyam Iru Fushi Maldives(جزیره مالدیو)
هتل The Sun Siyam Iru Fushi Maldives
(FB)


67,500,000
تماس با آژانس
 
تماس با آژانس
تماس با آژانس
Cocoon Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Cocoon Maldives
(ALL )


69,000,000
تماس با آژانس
 
32,000,000
33,000,000
Angsana Ihuru(جزیره مالدیو)
هتل Angsana Ihuru
(ALL )


71,000,000
تماس با آژانس
 
36,000,000
37,000,000
Grand Park Kodhipparu Hotel(جزیره مالدیو)
هتل Grand Park Kodhipparu Hotel
(HB)


72,500,000
تماس با آژانس
 
23,500,000
24,500,000
Lily Beach Resort & Spa(جزیره مالدیو)
هتل Lily Beach Resort & Spa
(ALL )


79,500,000
تماس با آژانس
 
50,500,000
51,500,000
Hideaway Beach hotel(جزیره مالدیو)
هتل Hideaway Beach hotel
(HB)


81,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
33,500,000
Noku Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Noku Maldives
(HB)


81,500,000
تماس با آژانس
 
48,000,000
49,000,000
Radisson Blu Resort Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Radisson Blu Resort Maldives
(HB)


88,500,000
تماس با آژانس
 
49,000,000
50,000,000
Kuda Villingili Resort Maldives Hotel(جزیره مالدیو)
هتل Kuda Villingili Resort Maldives Hotel
(HB)


94,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
50,500,000
Siyam World Maldives Hotel(جزیره مالدیو)
هتل Siyam World Maldives Hotel
(BB)


96,000,000
تماس با آژانس
 
25,500,000
تماس با آژانس
Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives
(HB)


103,000,000
تماس با آژانس
 
38,000,000
39,000,000
Jumeirah Vittaveli(جزیره مالدیو)
هتل Jumeirah Vittaveli
(HB)


114,000,000
تماس با آژانس
 
48,000,000
49,000,000
Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives(جزیره مالدیو)
هتل Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives
(ALL )


116,000,000
تماس با آژانس
 
41,000,000
42,000,000
هتل قیمت به تومان

Kaani Palm Beach (جزیره مالدیو) هتل Kaani Palm Beach(BB)

دو تخته تومان 30,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 29,000,000
کودک با تخت تماس با آژانس

Kaani Grand Seaview (جزیره مالدیو) هتل Kaani Grand Seaview(BB)

دو تخته تومان 39,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 32,500,000
کودک با تخت تومان 34,000,000

Kurumba Maldives (جزیره مالدیو) هتل Kurumba Maldives(BB)

دو تخته تومان 42,500,000
یک تخته تومان 59,000,000
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 34,000,000
کودک با تخت تومان 35,000,000

Paradise Island Resort & Spa (جزیره مالدیو) هتل Paradise Island Resort & Spa(FB)

دو تخته تومان 45,000,000
یک تخته تومان 68,500,000
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 26,500,000
کودک با تخت تومان 27,500,000

Medhufushi Island Resort (جزیره مالدیو) هتل Medhufushi Island Resort(HB)

دو تخته تومان 45,500,000
یک تخته تومان 61,000,000
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 28,000,000
کودک با تخت تومان 45,500,000

Sun Island Resort and Spa (جزیره مالدیو) هتل Sun Island Resort and Spa(FB)

دو تخته تومان 47,000,000
یک تخته تومان 62,500,000
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 30,500,000
کودک با تخت تومان 31,500,000

Adaaran Club Rannalhi (جزیره مالدیو) هتل Adaaran Club Rannalhi(ALL )

دو تخته تومان 48,500,000
یک تخته تومان 63,000,000
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 26,500,000
کودک با تخت تومان 27,500,000

Hard Rock Hotel Maldives (جزیره مالدیو) هتل Hard Rock Hotel Maldives(BB)

دو تخته تومان 58,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 24,500,000
کودک با تخت تومان 25,500,000

Nika Island hotel (جزیره مالدیو) هتل Nika Island hotel(FB)

دو تخته تومان 59,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تومان 44,500,000

You And Me By Cocoon Maldives Hotel (جزیره مالدیو) هتل You And Me By Cocoon Maldives Hotel(HB)

دو تخته تومان 60,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تماس با آژانس
کودک با تخت تماس با آژانس

Amari Havodda Maldives (جزیره مالدیو) هتل Amari Havodda Maldives(FB)

دو تخته تومان 61,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 43,500,000
کودک با تخت تومان 44,500,000

Kandima Maldives (جزیره مالدیو) هتل Kandima Maldives(HB)

دو تخته تومان 62,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 45,000,000
کودک با تخت تومان 46,000,000

Dhigali Maldives (جزیره مالدیو) هتل Dhigali Maldives(HB)

دو تخته تومان 62,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تومان 44,000,000

KIHAA Maldives Island Resort & Spa (جزیره مالدیو) هتل KIHAA Maldives Island Resort & Spa(FB)

دو تخته تومان 64,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تومان 27,000,000

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa (جزیره مالدیو) هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa(HB)

دو تخته تومان 66,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 22,500,000
کودک با تخت تومان 23,500,000

The Sun Siyam Iru Fushi Maldives (جزیره مالدیو) هتل The Sun Siyam Iru Fushi Maldives(FB)

دو تخته تومان 67,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تماس با آژانس
کودک با تخت تماس با آژانس

Cocoon Maldives (جزیره مالدیو) هتل Cocoon Maldives(ALL )

دو تخته تومان 69,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 32,000,000
کودک با تخت تومان 33,000,000

Angsana Ihuru (جزیره مالدیو) هتل Angsana Ihuru(ALL )

دو تخته تومان 71,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 36,000,000
کودک با تخت تومان 37,000,000

Grand Park Kodhipparu Hotel (جزیره مالدیو) هتل Grand Park Kodhipparu Hotel(HB)

دو تخته تومان 72,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 23,500,000
کودک با تخت تومان 24,500,000

Lily Beach Resort & Spa (جزیره مالدیو) هتل Lily Beach Resort & Spa(ALL )

دو تخته تومان 79,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 50,500,000
کودک با تخت تومان 51,500,000

Hideaway Beach hotel (جزیره مالدیو) هتل Hideaway Beach hotel(HB)

دو تخته تومان 81,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تومان 33,500,000

Noku Maldives (جزیره مالدیو) هتل Noku Maldives(HB)

دو تخته تومان 81,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 48,000,000
کودک با تخت تومان 49,000,000

Radisson Blu Resort Maldives (جزیره مالدیو) هتل Radisson Blu Resort Maldives(HB)

دو تخته تومان 88,500,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 49,000,000
کودک با تخت تومان 50,000,000

Kuda Villingili Resort Maldives Hotel (جزیره مالدیو) هتل Kuda Villingili Resort Maldives Hotel(HB)

دو تخته تومان 94,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تومان 50,500,000

Siyam World Maldives Hotel (جزیره مالدیو) هتل Siyam World Maldives Hotel(BB)

دو تخته تومان 96,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 25,500,000
کودک با تخت تماس با آژانس

Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives (جزیره مالدیو) هتل Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives(HB)

دو تخته تومان 103,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 38,000,000
کودک با تخت تومان 39,000,000

Jumeirah Vittaveli (جزیره مالدیو) هتل Jumeirah Vittaveli(HB)

دو تخته تومان 114,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 48,000,000
کودک با تخت تومان 49,000,000

Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives (جزیره مالدیو) هتل Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives(ALL )

دو تخته تومان 116,000,000
یک تخته تماس با آژانس
کودک زیر دو سال  
کودک بدون تخت تومان 41,000,000
کودک با تخت تومان 42,000,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر پرواز رفت و برگشت با پرواز فلای دوبی ، اقامت 5شب و 6روز در هتل ها طبق پکیج ، ترانسفر فرودگاهی با قایق تند رو یا پرواز روی آب ، بیمه پوشش کرونا
برنامه سفر

پرواز رفت و برگشت با پرواز فلای دوبی ، اقامت 5شب و 6روز در هتل ها طبق پکیج ، ترانسفر فرودگاهی با قایق تند رو یا پرواز روی آب ، بیمه پوشش کرونا

 

 

توضیحات
پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه و تست منفی PCR   نرخ نوزاد 6.990.000 تومان میباشد. 2-در صورت درخواست صندلی بیزنس 37.000.000 تومان افزایش نرخ محاسبه میشود 3-تست PCR موقع برگشت از مالدیو اجرایست که در هتل از مسافر گرفته میشود و مبلغ آن نیز به هتل پرداخت میگردد   4-رائه تست منفی کرونا برای مسافرین تا 72 ساعت قبل از پرواز ، الزامی است . 5-نرخ پکیج برمبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است ، لطفا قبل از اقدام به خرید تور با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید . 6-تست pcr برگشت الزامی میباشد