اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1401-37 نام تور تور تبستانه قبرس شمالی تعداد شب 6 مقصد نهایی قبرس شمالی ایرلاین ایرلاین وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% کمسیون همکار 0 اعتبار تور میلادی : 2022/08/22 شمسی : 1401/05/31 روزهای حرکت همه روزه
گالری
قبرس
قبرس شمالی
کشور قبرس
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک زیر دو سال
کودک بدون تخت
کودک با تخت
رزرو
The Olive Tree Hotel(قبرس شمالی)
هتل The Olive Tree Hotel
(BB)


26,990,000
30,990,000
1,990,000
19,990,000
23,990,000
Premium Inn Hotel(قبرس شمالی)
هتل Premium Inn Hotel
(BB)


27,990,000
31,990,000
1,990,000
19,990,000
24,990,000
Oscar Resort Hotel(قبرس شمالی)
هتل Oscar Resort Hotel
(BB)


31,990,000
38,990,000
1,990,000
19,990,000
26,990,000
Merit Lefkosa Casino hotel(قبرس شمالی)
هتل Merit Lefkosa Casino hotel
(BB)


32,990,000
39,990,000
1,990,000
19,990,000
27,990,000
Arkin Palm Beach Hotel(قبرس شمالی)
هتل Arkin Palm Beach Hotel
(BB)


34,990,000
42,990,000
1,990,000
19,990,000
28,990,000
Merit Cyprus Gardens hotel(قبرس شمالی)
هتل Merit Cyprus Gardens hotel
(ALL )


35,490,000
43,990,000
1,990,000
19,990,000
28,990,000
Les Ambassadeurs Hotel(قبرس شمالی)
هتل Les Ambassadeurs Hotel
(BB)


36,990,000
45,990,000
1,990,000
19,990,000
29,990,000
Salamis Bay Conti Hotel(قبرس شمالی)
هتل Salamis Bay Conti Hotel
(UALL )


38,490,000
47,990,000
1,990,000
19,990,000
30,990,000
Acapulco Resort & Convention & SPA(قبرس شمالی)
هتل Acapulco Resort & Convention & SPA
(ALL )


40,990,000
50,990,000
1,990,000
19,990,000
31,990,000
Lords Palace Kyrenia hotel(قبرس شمالی)
هتل Lords Palace Kyrenia hotel
(ALL )


41,490,000
52,990,000
1,990,000
19,990,000
32,990,000
CHAMADA PRESTIGE Luxury Hotel & Casino & Beach Club(قبرس شمالی)
هتل CHAMADA PRESTIGE Luxury Hotel & Casino & Beach Club
(ALL )


42,490,000
54,990,000
1,990,000
19,990,000
33,490,000
Kaya Artemis Resort(قبرس شمالی)
هتل Kaya Artemis Resort
(UALL )


45,990,000
59,990,000
1,990,000
19,990,000
34,990,000
Limak Cyprus Deluxe Hotel(قبرس شمالی)
هتل Limak Cyprus Deluxe Hotel
(UALL )


49,490,000
66,990,000
1,990,000
19,990,000
37,990,000
Rocks hotel(قبرس شمالی)
هتل Rocks hotel
(HB)


49,990,000
68,990,000
1,990,000
تماس با آژانس
38,990,000
Merit Park Hotel(قبرس شمالی)
هتل Merit Park Hotel
(UALL )


52,990,000
71,990,000
1,990,000
19,990,000
40,990,000
Concorde Luxury Resort(قبرس شمالی)
هتل Concorde Luxury Resort
(UALL )


54,990,000
81,990,000
1,990,000
19,990,000
41,990,000
Elexus Hotel & Resort & Spa(قبرس شمالی)
هتل Elexus Hotel & Resort & Spa
(ALL )


59,990,000
82,990,000
1,990,000
19,990,000
43,990,000
Merit Crystal Cove Hotel(قبرس شمالی)
هتل Merit Crystal Cove Hotel
(UALL )


60,990,000
81,990,000
1,990,000
19,990,000
44,990,000
Kaya Palazzo Golf Resort(قبرس شمالی)
هتل Kaya Palazzo Golf Resort
(ALL )


64,990,000
89,990,000
1,990,000
19,990,000
47,990,000
Merit Royal hotel(قبرس شمالی) Acapulco Resort & Convention & SPA(قبرس شمالی)
هتل Merit Royal hotel
هتل Acapulco Resort & Convention & SPA
(UALL )
(ALL )
70,990,000
97,990,000
1,990,000
19,990,000
50,990,000
هتل قیمت به تومان

The Olive Tree Hotel (قبرس شمالی) هتل The Olive Tree Hotel(BB)

دو تخته تومان 26,990,000
یک تخته تومان 30,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 23,990,000

Premium Inn Hotel (قبرس شمالی) هتل Premium Inn Hotel(BB)

دو تخته تومان 27,990,000
یک تخته تومان 31,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 24,990,000

Oscar Resort Hotel (قبرس شمالی) هتل Oscar Resort Hotel(BB)

دو تخته تومان 31,990,000
یک تخته تومان 38,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 26,990,000

Merit Lefkosa Casino hotel (قبرس شمالی) هتل Merit Lefkosa Casino hotel(BB)

دو تخته تومان 32,990,000
یک تخته تومان 39,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 27,990,000

Arkin Palm Beach Hotel (قبرس شمالی) هتل Arkin Palm Beach Hotel(BB)

دو تخته تومان 34,990,000
یک تخته تومان 42,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 28,990,000

Merit Cyprus Gardens hotel (قبرس شمالی) هتل Merit Cyprus Gardens hotel(ALL )

دو تخته تومان 35,490,000
یک تخته تومان 43,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 28,990,000

Les Ambassadeurs Hotel (قبرس شمالی) هتل Les Ambassadeurs Hotel(BB)

دو تخته تومان 36,990,000
یک تخته تومان 45,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 29,990,000

Salamis Bay Conti Hotel (قبرس شمالی) هتل Salamis Bay Conti Hotel(UALL )

دو تخته تومان 38,490,000
یک تخته تومان 47,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 30,990,000

Acapulco Resort & Convention & SPA (قبرس شمالی) هتل Acapulco Resort & Convention & SPA(ALL )

دو تخته تومان 40,990,000
یک تخته تومان 50,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 31,990,000

Lords Palace Kyrenia hotel (قبرس شمالی) هتل Lords Palace Kyrenia hotel(ALL )

دو تخته تومان 41,490,000
یک تخته تومان 52,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 32,990,000

CHAMADA PRESTIGE Luxury Hotel & Casino & Beach Club (قبرس شمالی) هتل CHAMADA PRESTIGE Luxury Hotel & Casino & Beach Club(ALL )

دو تخته تومان 42,490,000
یک تخته تومان 54,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 33,490,000

Kaya Artemis Resort (قبرس شمالی) هتل Kaya Artemis Resort(UALL )

دو تخته تومان 45,990,000
یک تخته تومان 59,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 34,990,000

Limak Cyprus Deluxe Hotel (قبرس شمالی) هتل Limak Cyprus Deluxe Hotel(UALL )

دو تخته تومان 49,490,000
یک تخته تومان 66,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 37,990,000

Rocks hotel (قبرس شمالی) هتل Rocks hotel(HB)

دو تخته تومان 49,990,000
یک تخته تومان 68,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تماس با آژانس
کودک با تخت تومان 38,990,000

Merit Park Hotel (قبرس شمالی) هتل Merit Park Hotel(UALL )

دو تخته تومان 52,990,000
یک تخته تومان 71,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 40,990,000

Concorde Luxury Resort (قبرس شمالی) هتل Concorde Luxury Resort(UALL )

دو تخته تومان 54,990,000
یک تخته تومان 81,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 41,990,000

Elexus Hotel & Resort & Spa (قبرس شمالی) هتل Elexus Hotel & Resort & Spa(ALL )

دو تخته تومان 59,990,000
یک تخته تومان 82,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 43,990,000

Merit Crystal Cove Hotel (قبرس شمالی) هتل Merit Crystal Cove Hotel(UALL )

دو تخته تومان 60,990,000
یک تخته تومان 81,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 44,990,000

Kaya Palazzo Golf Resort (قبرس شمالی) هتل Kaya Palazzo Golf Resort(ALL )

دو تخته تومان 64,990,000
یک تخته تومان 89,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 47,990,000

Merit Royal hotel (قبرس شمالی) هتل Merit Royal hotel(UALL )

Acapulco Resort & Convention & SPA (قبرس شمالی) هتل Acapulco Resort & Convention & SPA(ALL )

دو تخته تومان 70,990,000
یک تخته تومان 97,990,000
کودک زیر دو سال تومان 1,990,000
کودک بدون تخت تومان 19,990,000
کودک با تخت تومان 50,990,000
ترانسفر

دارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر شب اقامت در هتل بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60سال) ترانسفر فرودگاهی در مسیر تهران استانبول ارجان
برنامه سفر

خدمات آژانس

6شب اقامت در هتل بیمه مسافرتی با پوشش کرونا(زیر60سال) ترانسفر فرودگاهی در مسیر تهران استانبول ارجان

 

***

 

 

توضیحات
مدارک لازم پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار گواهی زدن 2دوز واکسن کرونا تست 48pcr ساعت قبل از پرواز   ***   توضیحات تکمیلی گواهی زدن 2دوز واکسن کرونا+تست پی سی آر 48 ساعت قبل از پرواز   ***   قوانین کنسلی پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*