تور داخلی | تور ایران گردی | تور شهر کیش|تور کیش از سراسر ایران | آقای تور
پرینت جزئیات
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 99701 نام تور تور کیش از سراسر ایران تعداد شب 2 ایرلاین هوایی وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1399/07/30 میلادی : 2020/10/21 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک بدون تخت
کودک با تخت
تعطیلات
هتل تعطیلات
(BB)


780,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
100000
0
0
0
شباویز
هتل شباویز
(BB)


790,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
100000
0
0
0
جام جم
هتل جام جم
(BB)


810,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
110000
0
0
0
سوئیت آپارتمان ارم
هتل سوئیت آپارتمان ارم
(BB)


810,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
110000
0
0
0
شایلی
هتل شایلی
(BB)


830,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
220000
0
0
0
سان رایز
هتل سان رایز
(BB)


840,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
125000
0
0
0
سارا
هتل سارا
(BB)


850,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
130000
0
0
0
گراند
هتل گراند
860,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
135000
0
0
0
پارسیان
هتل پارسیان
(BB)


875,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
145000
0
0
0
بزرگ ارم کیش
هتل بزرگ ارم کیش
(BB)


900,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
155000
0
0
0
هلیا
هتل هلیا
950,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
180000
0
0
0
گامبرون
هتل گامبرون
(HB)


950,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
180000
0
0
0
صدف
هتل صدف
(BB)


990,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
205000
0
0
0
پارمیس
هتل پارمیس
1,040,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
225000
0
0
0
شایگان
هتل شایگان
(BB)


1,100,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
255000
0
0
0
میراژ
هتل میراژ
1,100,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
255000
0
0
0
آرامیس
هتل آرامیس
(BB)


1,120,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
265000
0
0
0
شایان
هتل شایان
(BB)


1,270,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
330000
0
0
0
داریوش
هتل داریوش
(BB)


1,820,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
590000
0
0
0
مارینا پارک
هتل مارینا پارک
(HB)


1,950,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
680000
0
0
0
ترنج
هتل ترنج
(HB)


2,440,000
نرخ ریالی
 
 
شب اضافه
900000
0
0
0
هتل قیمت به تومان

تعطیلاتهتل تعطیلات(BB)

دو تخته 780,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 100000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

شباویزهتل شباویز(BB)

دو تخته 790,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 100000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

جام جمهتل جام جم(BB)

دو تخته 810,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 110000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

سوئیت آپارتمان ارمهتل سوئیت آپارتمان ارم(BB)

دو تخته 810,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 110000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

شایلیهتل شایلی(BB)

دو تخته 830,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 220000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

سان رایزهتل سان رایز(BB)

دو تخته 840,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 125000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

ساراهتل سارا(BB)

دو تخته 850,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 130000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

گراندهتل گراند

دو تخته 860,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 135000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

پارسیانهتل پارسیان(BB)

دو تخته 875,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 145000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

بزرگ ارم کیشهتل بزرگ ارم کیش(BB)

دو تخته 900,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 155000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

هلیاهتل هلیا

دو تخته 950,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 180000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

گامبرونهتل گامبرون(HB)

دو تخته 950,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 180000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

صدفهتل صدف(BB)

دو تخته 990,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 205000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

پارمیسهتل پارمیس

دو تخته 1,040,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 225000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

شایگانهتل شایگان(BB)

دو تخته 1,100,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 255000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

میراژهتل میراژ

دو تخته 1,100,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 255000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

آرامیسهتل آرامیس(BB)

دو تخته 1,120,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 265000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

شایانهتل شایان(BB)

دو تخته 1,270,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 330000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

داریوشهتل داریوش(BB)

دو تخته 1,820,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 590000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

مارینا پارکهتل مارینا پارک(HB)

دو تخته 1,950,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 680000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0

ترنجهتل ترنج(HB)

دو تخته 2,440,000
یک تخته نرخ ریالی
کودک بدون تخت -
کودک با تخت -
شب اضافه
دو تخته 900000
یک تخته 0
کودک بدون تخت 0
کودک با تخت 0
ترانسفر

ترانسفر استقبال دارد 

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر برخی هتل ها دارای نهار و کارت تخفیف اماکن میباشند.
برنامه سفر

تور 3 روز و 2 شب 
با قابلیت افزایش شب از یک شب تا 10 شب 
قابل رزرو از همه شهرهای ایران به مقصد کیش 

توضیحات
برخی هتل ها علاوه بر خدمات صبحانه دارای سرویس نهار نیز میباشند.