اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور test 1 نام تور test 2 تعداد شب 2 ایرلاین fdsf وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% کمسیون همکار dd اعتبار تور شمسی : 1401/02/04 میلادی : 2022/04/24 روزهای حرکت شنبه / چهارشنبه /
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک زیر دوسال
کودک بدون تخت
کودک با تخت
رزرو
خورشید
هتل خورشید
(FB)


5
16
55
2
1
شب اضافه
5
6
66
2
88
الوند
هتل الوند
(FB)


5
36
77
2
1
شب اضافه
5
6
88
2
1
هتل قیمت به تومان

خورشید هتل خورشید (FB)

دو تخته 5
یک تخته 16
کودک زیر دو سال 55
کودک بدون تخت 2
کودک با تخت 1
شب اضافه
دو تخته 5
یک تخته 6
کودک زیر دو سال 66
کودک بدون تخت 2
کودک با تخت 88

الوندهتل الوند(FB)

دو تخته 5
یک تخته 36
کودک زیر دو سال 77
کودک بدون تخت 2
کودک با تخت 1
شب اضافه
دو تخته 5
یک تخته 6
کودک زیر دو سال 88
کودک بدون تخت 2
کودک با تخت 1
ترانسفر

tttttttttt4

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

tttttttttttt3

توضیحات
ttttttttttttttt5
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*