معرفی
نام گشت ترکیبی تبریز و کندوان
کد 193
قیمت 1,600,000 تومان
توضیحات


برنامه تبریز گردی شامل مسجد کبود پارک ائل گلی مقبره الشعرا بازار تبریز میدان ساعت ارک علیشاه

برنامه نیم روزه کندوان

به همراه ترانسفر ورود خروج


گشت دوم جلفا شامل کاروانسرای خواجه نظر حاشیه رود ارس ژئو پارک ارس

کلیسای چوپان کلیسای سنت استپانوس و بازارهای مرزی

گشت با کندوان
 در دو روز انجام میشه
یک نفر باشه ۱/6۰۰

دو نفر هر نفر 95۰ و بالای دو نفر 75۰

 *ورودیه ها به عهده مسافر است*

ثبت سفارش
*
*
*
*
تعویض عکس
*