ویزای 1 ماهه انفرادی عادی
زمان تحویل 6 روز کاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 108 دلار مدارک

هیچ کس نمی تواند این موضوع را انکار کند که چین یکی از زیباترین کشورهای جهان است. جاذبه های گردشگری ای که در پهنه ی این کشور گسترده شده است، باور نکردنی است. اگر بخواهید برای گردش به کشورافسانه ها بروید، نیاز دارید تا قبل از هر چیز ویزای آن را داشته باشید.

در صورتی که بخواهید برای مقاصد توریستی به چین سفر کنید باید ویزای توریستی آن را داشته باشید و این ویزا برای این هدف و یا برای افرادی که بخواهند خانواده ی خود را ببینند، صادر می شود. برای اخذ ویزا نیازی به حضور خود شخص به سفارت چین که در شهر تهران قرار گرفته است، نیست و فقط با دادن مدارک مورد نیاز به هرشخصی که خودتان تعیین کنید، می توانید ویزا را دریافت کنید. به عبارت دیگر، مانند بعضی از کشورهای دیگر، برای گرفتن ویزای چین نیازی به مصاحبه نیست اما نیاز است تا مدارک کامل باشد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

ویزای 1ماهه انفرادی فوری
زمان تحویل 4 روز کاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 138 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

ویزای 1ماهه گروهی توریستی عادی
زمان تحویل 6 روز کاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 102 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

ویزای 1ماهه گروهی توریستی فوری
زمان تحویل 4 روزکاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 132 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

ویزای 1ماهه تجاری
زمان تحویل 10 روز کاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 192 لار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

بیمه مسافرتی

***مصاحبه جهت ویزاهای تجاری الزامی میباشد***

ویزای 3 ماهه تجاری (دبل)
زمان تحویل 10 روز کاری مدت اعتبار 3 ماه قیمت 392 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

***مصاحبه جهت ویزاهای تجاری الزامی میباشد***

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

بیمه مسافرتی

داشتن 1 فقره ویزا انفرادی تجاری الزامی میباشد

ویزای 6 ماهه تجاری (مولتی پل)
زمان تحویل 10 روز کاری مدت اعتبار 6 ماه قیمت 542 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

بیمه مسافرتی

داشتن 4 فقره ویزا انفرادی تجاری الزامی میباشد

***مصاحبه جهت ویزاهای تجاری الزامی میباشد***

ویزای 1 ساله تجاری (مولتی پل)
زمان تحویل 10 روزکاری مدت اعتبار 1 سال قیمت 712 دلار مدارک

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزای چین

مشخصات فردی

آدرس منزل، محل کار و کد پستی به همراه شماره ثابت

اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار

۲ قطعه عکس ۴*۶ که به تازگی گرفته شده باشد و شبیه چهره ی فعلیتان باشد

واچر رزرو هتل

بلیط هواپیمای رفت و برگشت به چین

نامه تمکن مالی با حداقل موجودی 45 میلیون تومان معادل 3000 دلار آمریکا با مهر بانک

بیمه مسافرتی

داشتن 6 فقره ویزا انفرادی تجاری الزامی میباشد

***مصاحبه جهت ویزاهای تجاری الزامی میباشد***

*
*
*
تعویض عکس
*
close button