ویزای توریستی
زمان تحویل 5 روز کاری مدت اعتبار 1 ماه قیمت 35000 تومان مدارک

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای توریستی ایران

فرم مشخصات میزبان که باید توسط میزبان ایرانی و به زبان فارسی تکمیل شود.

فرم مشخصات مهمان که باید توسط مهمان خارجی و ترجیحا به زبان انگلیسی تکمیل شود.

اسکن رنگی و شفاف از صفحه اول پاسپورت مهمان

اسکن رنگی و شفاف از عکس پرسنلی مهمان

اسکن کارت ملی میزبان

*
*
*
تعویض عکس
*
close button