قلعه والی
عکس اول قلعه والی عکس دوم قلعه والی

قلعه‌ والي‌ بر روي‌ تپه‌اي‌ به‌ نام‌ "چقاميرگ‌" در محل‌ فعلي‌ شهر ايلام‌ واقع‌ شده‌ است ‌. اين‌ قلعه‌ در سال‌ 1326 ه.ق‌ و در زمان‌ حكومت‌ محمّد علي‌ شاه‌ قاجار و حكومت‌ واليان‌ محلي‌ پشتكوه‌ ساخته‌ شده‌ و 2500 متر وسعت‌ دارد . در ساخت‌ اتاق‌ها و تالارها از مصالح‌ آجر ، گچ‌ و سنگ‌ مرمر استفاده‌ شده‌ است ‌. اين‌ قلعه ‌از سوي‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ با سبك‌ اوليه‌ بازسازي‌ شده ‌است ‌.