سازه‌های آبی شوشتر
عکس اول سازه‌های آبی شوشتر عکس دوم سازه‌های آبی شوشتر

سازه‌های آبی شوشتر در دوران ساسانیان ، جهت بهره‌گیری از نیروی آب به ‌عنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده است . در این مجموعه بزرگ ، ساختمان آسیاب‌ها ، آبشارها ، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند . در سفرنامه مادام ژان دیولافوآ باستان‌شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است .
با تشکیل پایگاه سازه‌های آبی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی پیرامون این سازه‌ها ابتدا پرونده مجموعه آسیاب‌های شوشتر که سال‌ها در لیست پیشنهادی ثبت جهانی ایران قرار داشت تهیه گردید . اما به پیشنهاد و نظر کارشناسان میراث جهانی یونسکو مبنی بر اینکه محوطه آسیاب‌ها تنها بخشی از مجموعه به‌ هم پیوسته سازه‌های آبی در شوشتر است تهیه پرونده منظومه آبی تاریخی شوشتر در دستور کار قرار گرفت .
این پرونده پس از تکمیل و رقابت موفقیت‌آمیز در مقایسه با آثار پیشنهادی دیگر ، از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان دهمین اثر ایران به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شد . سرانجام در نشست سالانه اعضای این کمیته در 26 ژوئن 2009 (۵ تیرماه 1388) در شهر سویل اسپانیا ، این پرونده با احراز معیارهای 1، 2 و ۵ با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره 1315 به ثبت رسید .