قلعه کوه قائن
عکس اول قلعه کوه قائن عکس دوم قلعه کوه قائن

قلعه کوه قائن دژیست تاریخی در 3 کیلومتری جنوب قائن این دژ یکی از بزرگترین دژهای خراسان جنوبی است و سال‌ها مرکز حکومت حکام ایالت قهستان بود . این قلعه مشرف بر منطقه قهستان بوده بطوریکه حکام آن در هنگام خطر یا حمله دشمن از مناطق شرقی ، با نور آتشی که برفراز قلعه کوه زردان ، در فاصله 65 کیلومتری آن توسط قوای نظامی خودی برافروخته میشد ، آگاه می شدند .