طالقان
عکس اول طالقان عکس دوم طالقان

طالقان مرکز شهرستان طالقان از استان البرز ایران است . این شهر در منطقه‌ای ییلاقی در میان رشته کوه البرز و در 120 کیلومتری شمال غربی تهران قرار گرفته‌ است .
شهر طالقان به لحاظ قرار گرفتن در رشته کوه‌های البرز میانی دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقی است به همین دلیل دارای جمعیت فصلی بوده و در تابستان جمعیت آن به بیش از 12 هزار نفر می‌رسد . این در حالیست که جمعیت ثابت شهر طالقان حدود 5000 نفر است .